Κατηγορία άρθρων: Ελλάδα

Το Ίδρυμα Vodafone ενισχύει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, έχοντας υποστηρίξει την κοινωνία και τον άνθρωπο μέσα από την τεχνολογία επί 15 χρόνια

Το Ίδρυμα Vodafone ενισχύει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, έχοντας υποστηρίξει την κοινωνία και τον άνθρωπο μέσα από την τεχνολογία επί 15 χρόνια
Στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα προχωρά το Ίδρυμα Vodafone, το οποίο από το 2002 χρηματοδοτεί σημαντικές δράσεις