Δυνατότητα Mute στο Instagram

Δυνατότητα Mute στο Instagram
Το "mute" ή απλά... σίγαση στα Ελληνικά όπως το ονομάζει το Instagram, δίνει σε κάθε χρήστη την δυνατότητα να σταματήσει να βλέπει φωτογραφίες από χρήστες που ακολουθεί, χωρίς να αναγκαστεί να τους διαγράψει