Αρχικη ΚΟΣΜΟΣ Kyndryl: Πώς μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τη διατάραξη της λειτουργίας των IT συστημάτων σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης

Kyndryl: Πώς μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τη διατάραξη της λειτουργίας των IT συστημάτων σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης

απο Kostas Gliatiotis

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Kyndryl, το 88% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο οργανισμός τους είναι καλά προετοιμασμένος να διαχειριστεί και να ανακάμψει από μια ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση ή άλλου τύπου διατάραξη της λειτουργίας των υπολογιστικών του συστημάτων. Ωστόσο, η υπερβολική αυτή αυτοπεποίθηση δεν αποτυπώνεται και στα πραγματικά στοιχεία, καθώς το 92% δήλωσε ότι ο οργανισμός τους κλήθηκε να αντιμετωπίσει κάποιου είδους ψηφιακή απειλή κατά τα τελευταία 2 χρόνια.

Στην έρευνα της Kyndryl, όπου έλαβαν μέρος 300 υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα του ΙΤ από μεγάλες επιχειρήσεις, οι συμμετέχοντες αποκάλυψαν τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν, τις απειλές που τους απασχολούν περισσότερο και τις στρατηγικές που υιοθετούν για να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα των πληροφοριακών τους συστημάτων, δηλαδή τη δυνατότητα να προβλέψουν, να προστατευθούν και να ανακάμψουν από πιθανές παραβιάσεις.

Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν περιορίζεται απλώς στην αποτροπή επιθέσεων. Πλέον, η εστίαση οφείλει να μετατοπιστεί στην ανθεκτικότητα, την ικανότητα δηλαδή των οργανισμών να ανακάμπτουν και να διατηρούν την ομαλή λειτουργία τους έστω και μετά από ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης. Η οικοδόμηση μίας αποτελεσματικής άμυνας στον κυβερνοχώρο απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει την υιοθέτηση σύγχρονων πλαισίων στρατηγικής ασφαλείας, την εφαρμογή ευέλικτων πολιτικών  και την υιοθέτηση μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διαχείριση κινδύνου.

Κάθε επιχείρηση είναι υπεύθυνη, ως έναν βαθμό, για τον τρόπο ανταπόκρισής της στις απειλές του κυβερνοχώρου. Είτε οι οργανισμοί είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζονται τους κινδύνους, είτε αισθάνονται σίγουροι για τον τρόπο ανταπόκρισής τους, οι συμβουλές που ακολουθούν αποτελούν ευκαιρία να θέσουν υπό εξέταση τις μέχρι τώρα πεποιθήσεις τους σχετικά με την ψηφιακή ανθεκτικότητα και να προχωρήσουν στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, αντίστοιχης των απαιτήσεων της εποχής:

  • Ενσωμάτωση κατάλληλου πλαισίου (framework) κυβερνοασφάλειας: Η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο θεμελιώνεται στην υιοθέτηση παγκοσμίως αναγνωρισμένων πλαισίων κυβερνοασφάλειας. Η ενσωμάτωση αυτών των πλαισίων παρέχει στους οργανισμούς μια δομημένη προσέγγιση για την αποτελεσματική διαχείριση των κυβερνοαπειλών. Σε αυτήν την κρίσιμη διαδικασία, η Kyndryl μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη μέσω των συμβουλευτικών της υπηρεσιών. Η ενσωμάτωση πλαισίων κυβερνοασφάλειας αποτελεί θεμέλιο λίθο για την οικοδόμηση μιας ισχυρής ψηφιακής άμυνας, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουργία και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του οργανισμού.
  • Επαρκής Εκτίμηση και Διαχείριση Κινδύνων: Η πλοήγηση στο περίπλοκο τοπίο των σύγχρονων ψηφιακών απειλών απαιτεί μια προσεκτική στάση σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου. Οι οργανισμοί οφείλουν να διεξάγουν διεξοδικές αξιολογήσεις, εντοπίζοντας τρωτά σημεία στην IT υποδομή τους. Με τη συνεισφορά ενός εξωτερικού συνεργάτη, οι οργανισμοί οφείλουν να διαμορφώνουν μια στρατηγική κατανομής πόρων και ενίσχυσης της άμυνας προχωρώντας σε σχολαστική εξέταση του επιπέδου ασφαλείας όλων των περιουσιακών τους στοιχείων και σε αξιολόγηση των απειλών καθώς και των υπαρχόντων μέτρων ασφαλείας. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζονται τα δεδομένα και τα συστήματα, προστατεύοντας παράλληλα την αξία του οργανισμού.
  • Εφαρμογή του μοντέλου Zero Trust: Η υιοθέτηση του Μοντέλου Μηδενικής Εμπιστοσύνης (Zero Trust) ανατρέπει τα παραδοσιακά πρότυπα ασφαλείας, εγκαθιδρύοντας μια κουλτούρα αυστηρής επαλήθευσης. Απορρίπτοντας την έννοια της εκ των προτέρων εμπιστοσύνης εντός των δικτυακών αρχιτεκτονικών, το μοντέλο αυτό προωθεί μια νέα προσέγγιση με βάση την αρχή “ποτέ μην εμπιστεύεσαι, πάντα επαλήθευε”. Κάθε οντότητα που ζητά πρόσβαση σε πόρους υποβάλλεται σε αυστηρό έλεγχο ταυτότητας, εξαλείφοντας την τυφλή εμπιστοσύνη και θωρακίζοντας τους οργανισμούς απέναντι σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Αυτή η ολιστική προσέγγιση διασφαλίζει την ολοκληρωμένη προστασία ευαίσθητων δεδομένων και περιουσιακών στοιχείων, θέτοντας τα θεμέλια για μια ασφαλή και αξιόπιστη ψηφιακή υποδομή.
  • Συνεχής Παρακολούθηση και Διαρκής Ετοιμότητα για Απόκριση: Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο κυβερνοασφάλειας, η συνεχής παρακολούθηση και η διαρκής ετοιμότητα για απόκριση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Οι προηγμένες λύσεις συνεχούς παρακολούθησης της Kyndryl παρέχουν άμεση εικόνα των δραστηριοτήτων του συστήματος, επιτρέποντας τον εντοπισμό απειλών σε πραγματικό χρόνο και την άμεση αντίδραση. Μέσω της ενσωμάτωσης αυτοματοποιημένων λύσεων απόκρισης, οι οργανισμοί μπορούν να περιορίσουν και να μετριάσουν εκ των προτέρων πιθανές παραβιάσεις, ελαχιστοποιώντας τις διακοπές λειτουργίας και τις οικονομικές απώλειες. Υιοθετώντας μια προληπτική στάση μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και της διαρκούς ετοιμότητας για απόκριση, οι οργανισμοί ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους, εξουδετερώνοντας αποτελεσματικά τις αναδυόμενες απειλές.
  • Καλλιέργεια Κουλτούρας Ασφάλειας μέσω της Εκπαίδευσης: Τα προσαρμοσμένα προγράμματα εκπαίδευσης της Kyndryl εφοδιάζουν τους εργαζομένους με ενημερωμένες γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Αναπτύσσοντας μια συλλογική κατανόηση των εξελισσόμενων απειλών και των προληπτικών στρατηγικών αντιμετώπισης, οι οργανισμοί μπορούν να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους με τους απαραίτητες γνώσεις για να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους πιθανούς κινδύνους. Μέσω τακτικών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, η Kyndryl μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νοοτροπίας που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια, επικυρώνοντας την ετοιμότητα του οργανισμού να πλοηγηθεί στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών.
  • Quantum Cyber Readiness: Καθώς μπαίνουμε στην εποχή του Quantum Computing, οι οργανισμοί πρέπει να προετοιμαστούν για τις πρωτόγνωρες προκλήσεις και ευκαιρίες της νέας αυτής τεχνολογίας. Η έλευση της κβαντικής υπολογιστικής φέρνει μαζί της μια ριζική αλλαγή στα κρυπτογραφικά πρότυπα, καθιστώντας την προληπτική λήψη μέτρων για την προστασία από πιθανές ευπάθειες του συστήματος απέναντι σε σχετικές απειλές. Η πρωτοβουλία “Quantum Readiness” της Kyndryl εφοδιάζει τους οργανισμούς με κορυφαία εργαλεία για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της κβαντικής εποχής, ενώ παράλληλα ενισχύει την άμυνά τους ενάντια στις αναδυόμενες απειλές.

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται ραγδαία, η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά επιτακτική ανάγκη. Η Kyndryl στέκεται δίπλα στους οργανισμούς, οδηγώντας τους προς την ψηφιακή ανθεκτικότητα και την απρόσκοπτη λειτουργία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο.

Nεα και αρθρα που σε ενδιαφερουν

Γραψτε ενα σχολιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Στο In2mobile xρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε την πιο σχετική εμπειρία, απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις και τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σας. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αποδοχή», συμφωνείτε στη χρήση ΟΛΩΝ των cookies. Αποδοχή Διαβάσε περισσότερα

Verified by MonsterInsights