Η ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ και η GLOBO ανοίγουν τις πύλες στο αύριο της εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη mobile εφαρμογή “EMBRYOGENESIS”

Η ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ και η GLOBO ανοίγουν τις πύλες στο αύριο της εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη mobile εφαρμογή “EMBRYOGENESIS”
Η GLOBO και η ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ, παρουσίασαν, στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, τησε παγκόσμια αποκλειστικότητα, νέα εφαρμογή.“EMBRYOGENESIS”.